Det går att nå tre nivåer, från en till tre stjärnor, beroende på arbetsplatsens utgångspunkt och vilka mål man vill nå. För att uppnå en stjärna behöver man kryssa i fem olika kriterier, för två stjärnor behöver man uppfylla minst tio kriterier och för tre stjärnor minst femton kriterier. Vilka kriterier man väljer är valfritt. Det finns dessutom möjlighet att ange egna åtgärder och idéer som inte finns med bland kriterierna. För att få diplom eller skylt för året måste man ha sparat sina kriterier senast den 31 december 2021.

För utskriftsvänlig version av kriterierna, klicka här

Klicka på kriterierna för att visa mer detaljerad information

 • Vi har en cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen med möjlighet att låsa fast cykeln.
  Cykelparkeringen behöver inte ägas av arbetsplatsen, däremot måste anställda vara tillåtna att använda parkeringen. Det viktiga är att det finns plats för både anställdas och besökares cyklar. Det är lämpligt är det går att låsa fast cykeln ordentligt i cykelstället. Parkeringen bör vara belyst och under vintersäsongen tas omhand genom skottning och sandning.
 • Vi har en väderskyddad cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykeln, alt. ett cykelgarage. Olika typer av cyklar ska få plats.
  Parkeringen/garaget ska vara anpassat för cyklar av alla slag och utrustning så som t.ex. cykelkärror. Det ska kännas tryggt och enkelt att lämna sin cykel.
 • Vi har pump och verktyg för enklare service tillgängligt för alla på arbetsplatsen.
  Att kunna laga en punktering eller byta däck på arbetsplatsen kan vara guld värt. Om möjligt, avsätt gärna en del inomhus till mekhörna, där pump och verktyg alltid finns på plats när olyckan är framme.
 • Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder.
  Utrymmet kan se ut på olika vis. Det kan vara ett traditionellt omklädningsrum eller en rymlig toalett med dusch. Det viktiga är att det är genomtänkt, att det går att duscha och förvara svettiga kläder på ett acceptabelt sätt.
 • Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa, och/eller har abonnemang på lånecyklar.
  Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och bör utrustas med dubbdäck under vintersäsongen. Placeringen av cyklarna ska vara känd för de anställda - tänk på att placeringen påverkar hur mycket cyklarna kommer användas. Ha gärna cykelhjälmar till låns för tjänsteresor. Reflexvästar är också bra att ha. Har de anställda tillgång till lånecykelsystem kan det för vissa resor ersätta egna tjänstecyklar.
 • Vi tillhandahåller specialcyklar och utrustning, så som lastcyklar, vikcyklar och cykelkärror för tjänsteresor och underhåller dessa.
  Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och bör utrustas med dubbdäck under vintersäsongen. Det finns många olika typer av cyklar som kan vara lämpliga för olika verksamheter. För resor som kräver att den anställde har med sig mycket saker skulle till exempel en lastcykel vara lämplig. För en tjänsteresa som behöver kompletteras med tåg eller buss kan en vikcykel vara ett alternativ.
 • Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar privat, utanför arbetstid.
  Om företaget har specialcyklar för tjänsteärenden kan det vara uppskattat att erbjuda medarbetarna att låna dessa privat, utanför arbetstid. Det underlättar bl.a. för dem som funderar på att byta ut sin konventionella cykel till en specialcykel eller elcykel att kunna prova innan inköp.
 • Vi erbjuder våra anställda förmåns-, hyr- eller leasingcykel.
  Mot löneavdrag erbjuds anställda att leasa/hyra/köpa en cykel förmånligt. Ofta ingår även service.
 • Vi erbjuder årligen ett cykelbidrag för service och tillbehör avseende anställdas privata cyklar.
  En nyservad och väl fungerande cykel gör det roligare och säkrare att cykla.
 • Vi har avtal med cykelhandlare för rabatter och erbjudanden gällande cyklar och cykelutrustning.
  Ekonomiskt stöd och rabatter kan underlätta och uppmuntra medarbetare att börja cykla mer. Inom detta kriterium räknas även ekonomisk ersättning från arbetsgivaren för cykeldelar och produkter in.
 • Vi arbetar aktivt för att underlätta vintercykling.
  Vad som är relevant och intressant när det gäller vintercykling för just er arbetsplats bestämmer ni. Det skulle t.ex. kunna vara en föreläsning med en erfaren vintercyklist, subventionerade dubbdäck, däckbytarträff etc. Är du osäker på vad som är rimligt att göra, eller om det ni gör är tillräckligt? Kontakta din kommunala projektledare.
 • Vi har ett styrdokument som uppmuntrar till att kortare tjänsteresor sker med cykel.
  Styrdokumentet ska gälla alla på arbetsplatsen. Det bör vara resepolicyn eller ett separat dokument ifall ingen resepolicy finns.
 • Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten.
  Att chefen eller arbetsledaren cyklar visar på gott exempel och kan uppmuntra anställda att göra likadant.
 • Vi har cykelrelaterad information på vårt intranät, och nyanställda informeras om cykling på arbetsplatsen och om rådande resepolicy.
  Cykelrelaterad information kan exempelvis handla om det interna cykelarbetet eller var eventuella cykelparkeringar, pumpar, omklädningsrum och andra saker som underlättar cykling finns på arbetsplatsen. Rutiner kring tjänstecyklar, cykelservice och annat är också bra att sprida. Berätta även om arbetsplatsens resepolicy, och om vilka resor som kan ersättas med cykel.
 • Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen. Det är tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor.
  En inspiratör eller ansvarig för cykelgrupp kan vara samma person som är kontaktperson för Cykelvänlig arbetsplats, men det är inget krav. Viktigt om det är olika personer är att de anställda vet skillnaden så att det inte uppstår förvirring. Inspiratören eller ansvarig för cykelgrupp sköter t.ex. frågor om cykelinköp, service, utrustning, policyfrågor, information till anställda, evenemang och uppmuntran.
 • Vi mäter regelbundet hur många anställda som cyklar till arbetet och/eller i tjänsten.
  Ett enkelt och snabbt sätt att mäta hur många som cyklar är att ta fram en enkel resvaneundersökning genom till exempel google docs och be de anställda fylla i den, en eller två gånger per år. Mät under samma tider varje år så blir resultaten jämförbara. Informationen kan sedan användas för att till exempel avgöra vilka aktiviteter som kan genomföras för att få fler att cykla och när de ska ske.
 • Vi samlar in och vidarebefordrar information om infrastruktur och hur det går att cykla till arbetsplatsen till kommunens ansvarige i cykelfrågor.
  Information som är värdefull för kommunen är till exempel vilka cykelvägar som är svårframkomliga, i dåligt skick eller i övrigt problematiska. Annan information av intresse är ifall det finns platser som upplevs som riskfyllda eller svårnavigerade för cyklister.
 • Vi erbjuder ekonomisk ersättning till de medarbetare som använder sin privata cykel i tjänsten.
  Att erbjuda ersättning för slitage och service till de som använder privata cykeln i tjänsten kan vara en bra lösning för de företag som inte har möjlighet att ha egna lånecyklar. Många cyklister föredrar också att cykla på sin egen cykel framför att låna eller boka.
 • Vi erbjuder anställda att använda arbetstid och/eller friskvårdstid för arbetspendling, dusch och ombyte.
  Att inte behöva lägga extra tid på ombyte och dusch kan vara en betydande motivation för att välja cykel framför bil. En arbetsplats kan underlätta för de anställda genom att låta dem byta om och duscha på arbetstid. Förslagsvis kan en schablon på 15 minuter användas som tidsåtgång. Att erbjuda friskvårdstid varje vecka för arbetspendling med cykel kan vara en annan morot för att få fler att cykla till arbetet.
 • Vi har en årlig budgetpost för beteendepåverkande arbete avseende cykling.
  En årlig budgetpost visar att cykling är ett prioriterat område. Hur stor posten är spelar mindre roll, dock är det viktigt att den används.

Observera att kriterier kan vara skattepliktiga om de klassas som förmån. Osäker? Kontakta Skatteverket på 0771 – 567 567 eller www.skatteverket.se.