3 steg för att starta en cykelvänlig arbetsplats

Börja med att skapa ett konto här på sajten för att anmäla er, och utse en ansvarig person på arbetsplatsen. Vid registreringen fyller ni i kontaktuppgifter och uppgifter om arbetsplatsen. Ni har även möjlighet att ladda upp er logotyp för att synas bland de medverkande arbetsplatserna här på sidan.

När ni loggat in på ert konto ser ni kriterielistan som ligger till grund för arbetet och för vilken stjärnstatus ni vill uppnå. Listan är ett bra verktyg och något att arbeta med kontinuerligt för att förbättra cykelklimatet på arbetsplatsen.

Börja med att gå igenom kriterierna som behövs för de olika nivåerna och bestäm er för vilken stjärnstatus ni väljer att sikta på och vad som känns realistiskt för arbetsplatsen. Inget är hugget i sten och ni kan alltid få fler stjärnor efter hand. Men för att få ert diplom eller er skylt för året måste ni ha uppdaterat era kriterier senast den 31 december 2021.

Ankare: kriterier

Kriterier

Det går att nå tre nivåer, från en till tre stjärnor, beroende på arbetsplatsens utgångspunkt och vilka mål man vill nå.

För att uppnå en stjärna behöver man kryssa i fem olika kriterier, för två stjärnor behöver man uppfylla minst tio kriterier och för tre stjärnor minst femton kriterier. Vilka kriterier man väljer är valfritt. Det finns dessutom möjlighet att ange egna åtgärder och idéer som inte finns med bland kriterierna.

För att få diplom eller skylt för året måste man ha sparat sina kriterier senast den 31 december 2021.

Klicka på kriterierna för att visa mer detaljerad information

 • Vi har en cykelparkering i anslutning till arbetsplatsen med möjlighet att låsa fast cykeln.
  Cykelparkeringen behöver inte ägas av arbetsplatsen, däremot måste anställda vara tillåtna att använda parkeringen. Det viktiga är att det finns plats för både anställdas och besökares cyklar. Det är lämpligt är det går att låsa fast cykeln ordentligt i cykelstället. Parkeringen bör vara belyst och under vintersäsongen tas omhand genom skottning och sandning.
 • Vi har en väderskyddad cykelparkering med möjlighet att låsa fast cykeln, alt. ett cykelgarage. Olika typer av cyklar ska få plats.
  Parkeringen/garaget ska vara anpassat för cyklar av alla slag och utrustning så som t.ex. cykelkärror. Det ska kännas tryggt och enkelt att lämna sin cykel.
 • Vi har pump och verktyg för enklare service tillgängligt för alla på arbetsplatsen.
  Att kunna laga en punktering eller byta däck på arbetsplatsen kan vara guld värt. Om möjligt, avsätt gärna en del inomhus till mekhörna, där pump och verktyg alltid finns på plats när olyckan är framme.
 • Vi har utrymme för dusch, ombyte och förvaring av kläder.
  Utrymmet kan se ut på olika vis. Det kan vara ett traditionellt omklädningsrum eller en rymlig toalett med dusch. Det viktiga är att det är genomtänkt, att det går att duscha och förvara svettiga kläder på ett acceptabelt sätt.
 • Vi tillhandahåller cyklar för tjänsteresor och underhåller dessa, och/eller har abonnemang på lånecyklar.
  Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och bör utrustas med dubbdäck under vintersäsongen. Placeringen av cyklarna ska vara känd för de anställda - tänk på att placeringen påverkar hur mycket cyklarna kommer användas. Ha gärna cykelhjälmar till låns för tjänsteresor. Reflexvästar är också bra att ha. Har de anställda tillgång till lånecykelsystem kan det för vissa resor ersätta egna tjänstecyklar.
 • Vi tillhandahåller specialcyklar och utrustning, så som lastcyklar, vikcyklar och cykelkärror för tjänsteresor och underhåller dessa.
  Tjänstecyklarna ska hållas i gott skick och bör utrustas med dubbdäck under vintersäsongen. Det finns många olika typer av cyklar som kan vara lämpliga för olika verksamheter. För resor som kräver att den anställde har med sig mycket saker skulle till exempel en lastcykel vara lämplig. För en tjänsteresa som behöver kompletteras med tåg eller buss kan en vikcykel vara ett alternativ.
 • Vi erbjuder våra medarbetare att använda företagets tjänstecyklar privat, utanför arbetstid.
  Om företaget har specialcyklar för tjänsteärenden kan det vara uppskattat att erbjuda medarbetarna att låna dessa privat, utanför arbetstid. Det underlättar bl.a. för dem som funderar på att byta ut sin konventionella cykel till en specialcykel eller elcykel att kunna prova innan inköp.
 • Vi erbjuder våra anställda förmåns-, hyr- eller leasingcykel.
  Mot löneavdrag erbjuds anställda att leasa/hyra/köpa en cykel förmånligt. Ofta ingår även service.
 • Vi erbjuder årligen ett cykelbidrag för service och tillbehör avseende anställdas privata cyklar.
  En nyservad och väl fungerande cykel gör det roligare och säkrare att cykla.
 • Vi har avtal med cykelhandlare för rabatter och erbjudanden gällande cyklar och cykelutrustning.
  Ekonomiskt stöd och rabatter kan underlätta och uppmuntra medarbetare att börja cykla mer. Inom detta kriterium räknas även ekonomisk ersättning från arbetsgivaren för cykeldelar och produkter in.
 • Vi arbetar aktivt för att underlätta vintercykling.
  Vad som är relevant och intressant när det gäller vintercykling för just er arbetsplats bestämmer ni. Det skulle t.ex. kunna vara en föreläsning med en erfaren vintercyklist, subventionerade dubbdäck, däckbytarträff etc. Är du osäker på vad som är rimligt att göra, eller om det ni gör är tillräckligt? Kontakta din kommunala projektledare.
 • Vi har ett styrdokument som uppmuntrar till att kortare tjänsteresor sker med cykel.
  Styrdokumentet ska gälla alla på arbetsplatsen. Det bör vara resepolicyn eller ett separat dokument ifall ingen resepolicy finns.
 • Personer i ledande ställning på arbetsplatsen cyklar till arbetet eller i tjänsten.
  Att chefen eller arbetsledaren cyklar visar på gott exempel och kan uppmuntra anställda att göra likadant.
 • Vi har cykelrelaterad information på vårt intranät, och nyanställda informeras om cykling på arbetsplatsen och om rådande resepolicy.
  Cykelrelaterad information kan exempelvis handla om det interna cykelarbetet eller var eventuella cykelparkeringar, pumpar, omklädningsrum och andra saker som underlättar cykling finns på arbetsplatsen. Rutiner kring tjänstecyklar, cykelservice och annat är också bra att sprida. Berätta även om arbetsplatsens resepolicy, och om vilka resor som kan ersättas med cykel.
 • Vi har en cykelgrupp och/eller inspiratör på arbetsplatsen. Det är tydligt för anställda vem de kan vända sig till i cykelfrågor.
  En inspiratör eller ansvarig för cykelgrupp kan vara samma person som är kontaktperson för Cykelvänlig arbetsplats, men det är inget krav. Viktigt om det är olika personer är att de anställda vet skillnaden så att det inte uppstår förvirring. Inspiratören eller ansvarig för cykelgrupp sköter t.ex. frågor om cykelinköp, service, utrustning, policyfrågor, information till anställda, evenemang och uppmuntran.
 • Vi mäter regelbundet hur många anställda som cyklar till arbetet och/eller i tjänsten.
  Ett enkelt och snabbt sätt att mäta hur många som cyklar är att ta fram en enkel resvaneundersökning genom till exempel google docs och be de anställda fylla i den, en eller två gånger per år. Mät under samma tider varje år så blir resultaten jämförbara. Informationen kan sedan användas för att till exempel avgöra vilka aktiviteter som kan genomföras för att få fler att cykla och när de ska ske.
 • Vi samlar in och vidarebefordrar information om infrastruktur och hur det går att cykla till arbetsplatsen till kommunens ansvarige i cykelfrågor.
  Information som är värdefull för kommunen är till exempel vilka cykelvägar som är svårframkomliga, i dåligt skick eller i övrigt problematiska. Annan information av intresse är ifall det finns platser som upplevs som riskfyllda eller svårnavigerade för cyklister.
 • Vi erbjuder ekonomisk ersättning till de medarbetare som använder sin privata cykel i tjänsten.
  Att erbjuda ersättning för slitage och service till de som använder privata cykeln i tjänsten kan vara en bra lösning för de företag som inte har möjlighet att ha egna lånecyklar. Många cyklister föredrar också att cykla på sin egen cykel framför att låna eller boka.
 • Vi erbjuder anställda att använda arbetstid och/eller friskvårdstid för arbetspendling, dusch och ombyte.
  Att inte behöva lägga extra tid på ombyte och dusch kan vara en betydande motivation för att välja cykel framför bil. En arbetsplats kan underlätta för de anställda genom att låta dem byta om och duscha på arbetstid. Förslagsvis kan en schablon på 15 minuter användas som tidsåtgång. Att erbjuda friskvårdstid varje vecka för arbetspendling med cykel kan vara en annan morot för att få fler att cykla till arbetet.
 • Vi har en årlig budgetpost för beteendepåverkande arbete avseende cykling.
  En årlig budgetpost visar att cykling är ett prioriterat område. Hur stor posten är spelar mindre roll, dock är det viktigt att den används.

Printa utskriftsvänlig version

Ankare: delta-i-tavlingen

Delta i vår årliga tävling om att bli årets cykelvänliga arbetsplats

Alla arbetsplatser som deltar i Cykelvänlig arbetsplats har chans att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats, Årets nykomling eller Årets raket. Genom att registrera er på sidan är ni automatiskt med i tävlingen.

För att ha en chans att vinna behöver ni arbeta med att uppfylla kriterierna på sidan och uppnå så många stjärnor som möjligt. Sista dag för att kunna göra några ändringar på er kriteriesida är den 31 december 2021. Det är viktigt att kunna förklara hur kriterierna uppfyllts och hur ni resonerat kring dem för att ha en chans att vinna.

För att ta sig hela vägen och vinna kommer det antagligen också behövas någonting utöver det vanliga – konkurrensen är hård. Att ta egna initiativ för att göra er arbetsplats mer cykelvänlig kan därför bli avgörande!

Vad kan arbetsplatsen vinna?
Priset till vinnarna i varje kategori är att arbetsplatsen lyfts fram i en redigerad version av cykelvänlig arbetsplats-filmen! Filmen kommer spridas lokalt i vinnarkommunerna, och i en stor kampanj på sociala medier.

De tre vinnarna får även ett stort inramat diplom, med juryns motivering.

Hur går bedömningen till?
Efter sista datumet att ändra kriterier på sidan kommer varje kommun att nominera en arbetsplats i respektive klass som går vidare till finalomgången.

En jury utsedd av projektledningen utser vinnarna bland de nominerade arbetsplatserna. Kommunernas och juryns beslut kan inte överklagas.

Övertala chefen!

Ankare: fragor-och-svar

Frågor och svar

 • Vad är ”Cykelvänlig arbetsplats”?

  För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln har vi tagit fram konceptet ”Cykelvänlig arbetsplats” som är öppen för arbetsplatser i Västra Götaland och Halland. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor. Att delta är kostnadsfritt för arbetsplatserna.

 • Vem kan vara med?

  Alla arbetsplatser i deltagande kommuner kan vara med. Arbetsplatser kan vara privata företag, kommunala/offentliga verksamheter, föreningar och organisationer. För att se om din arbetsplats ligger i en deltagande kommun, titta på kontaktsidan eller i rullistan under registreringen på startsidan.

 • Vår arbetsgivare är inte med, kan jag registrera oss?

  ”Cykelvänlig arbetsplats” vänder sig till arbetsplatser, inte mot enskilda anställda. Om din arbetsplats inte är med i dagsläget, ta upp frågan med ansvarig på din arbetsplats.

 • Vilka nivåer finns?

  Ni kan nå tre olika nivåer, från en till tre stjärnor, beroende på arbetsplatsens utgångspunkt och vilka mål ni vill nå. För att uppnå en stjärna behöver ni kryssa i fem olika kriterier, för två stjärnor gäller tio kriterier och för tre stjärnor gäller femton. Vilka kriterier ni väljer är valfritt. Ni har dessutom möjlighet att ange egna åtgärder och idéer som inte finns med bland kriterierna.

 • Hur vet vi vilken nivå vi ska sikta på?

  Det beror på hur mycket tid och resurser ni kan avsätta samt hur era förutsättningar ser ut idag. Vissa arbetsplatser uppfyller kanske några kriterier sedan tidigare medan andra får börja från början. Vi rekommenderar att ni går igenom kriterierna och gör en bedömning av vad som är möjligt att hinna med på er arbetsplats. Det går även utmärkt att börja med att sikta på en stjärna och sedan gå vidare till nästa nivå om tiden räcker till.

 • Vi vill vara med, hur börjar man?

  Vi har tagit fram ett förslag till kom-igång-guide som du hittar här.

 • Hur uppmärksammas de som deltar?

  Alla deltagare får ett diplom eller en skylt som bevis på deltagande. Diplom ges till arbetsplatser som uppfyller färre än 5 kriterier. En fin träskylt att sätta upp i exempelvis entrén ges till arbetsplatser som uppfyller minst 5 kriterier och därmed når upp till minst 1 stjärna. Arbetsplatsen behöver uppnå åtminstone en stjärna för att anses vara en “Cykelvänlig arbetsplats”.

  Utöver att få skylt eller diplom är alla deltagare med i en tävling med chansen att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats, Årets nykomling eller Årets raket. Vinnaren utses bland en grupp finalister. Finalisterna består av en arbetsplats i respektive klass från varje deltagande kommun. En jury utser vinnarna. Juryns beslut kan ej överklagas.

 • När måste man senast ha sparat sina kriterier för att få årets diplom och skylt?

  Senast 31 december 2021 måste man ha sparat eller uppdaterat sina kriterier för att få årets diplom eller skylt och vara med i tävlingen.

 • Hur mycket tid måste man avsätta för att vara med?

  Hur mycket tid man vill avsätta är upp till varje arbetsplats, vilken nivå ni siktar på och hur cykelvänliga ni redan är i dagsläget. Vissa kanske redan har kommit en bit på väg medan andra får börja från början.

 • Vad kostar det att vara med?

  Att anmäla sig och vara med i ”Cykelvänlig arbetsplats” är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för att uppfylla de olika kriterierna svarar dock arbetsplatsen själv för.

 • Kan vi få hjälp under projektets gång?

  Under ”Kontakt” i menyn hittar du kontaktuppgifter till våra projektledare som hjälper till med att besvara frågor och som stöttar i arbetet med att bli en Cykelvänlig arbetsplats.

 • Hur kontrolleras att kriterierna uppfylls?

  Arbetsplatserna rapporterar de kriterier som uppfyllts i checklistan på sitt konto. Dessa kontrolleras sedan av en administratör som i sin tur hör av sig till arbetsplatsen om hen ser behov av detta.

 • Får alla en skylt?

  Alla arbetsplatser som uppfyller minst 5 kriterier, och därmed når en stjärna får kostnadsfritt en skylt som belöning.

 • Kan man bygga vidare på sin nivå?

  Den uppnådda nivån är inte huggen i sten och det går alltid att lägga till fler kriterier efter hand för att nå en högre nivå. Åtminstone tills man nått högsta nivån. Vår ambition är att deltagande arbetsplatser fortsätter sitt målinriktade arbete med att skapa en så cykelvänlig arbetsplats som möjligt.

 • Hur laddar vi upp vår logotype så att den visas rätt?

  Det går bra att ladda upp logotypen i valfri storlek och bilden storleksanpassas automatiskt. Det kan dock vara bra att tänka på att alla logotyper visas mot vit bakgrund – med andra ord bör ni inte ladda upp en vit (negativ) logotyp.

 • Vi har glömt vårt användarnamn eller lösenord

  Klicka på ”Glömt lösenord?” i inloggningsfönstret så skickas era uppgifter till den e-postadress som ni angav när ni registrerade er.