• Vad är ”Cykelvänlig arbetsplats”?

    För att uppmuntra alla arbetsplatser som gör det lätt att välja cykeln har vi tagit fram konceptet ”Cykelvänlig arbetsplats” som är öppen för arbetsplatser i Västra Götaland och Halland. Beroende på hur många kriterier arbetsplatsen uppfyller finns tre nivåer, från en till tre stjärnor. Att delta är kostnadsfritt för arbetsplatserna.

  • Vem kan vara med?

    Alla arbetsplatser i deltagande kommuner kan vara med. Arbetsplatser kan vara privata företag, kommunala/offentliga verksamheter, föreningar och organisationer. För att se om din arbetsplats ligger i en deltagande kommun, titta på kontaktsidan eller i rullistan under registreringen på startsidan.

Vår arbetsgivare är inte med, kan jag registrera oss?

”Cykelvänlig arbetsplats” vänder sig till arbetsplatser, inte mot enskilda anställda. Om din arbetsplats inte är med i dagsläget, ta upp frågan med ansvarig på din arbetsplats.

Vilka nivåer finns?

Ni kan nå tre olika nivåer, från en till tre stjärnor, beroende på arbetsplatsens utgångspunkt och vilka mål ni vill nå. För att uppnå en stjärna behöver ni kryssa i fem olika kriterier, för två stjärnor gäller tio kriterier och för tre stjärnor gäller femton. Vilka kriterier ni väljer är valfritt. Ni har dessutom möjlighet att ange egna åtgärder och idéer som inte finns med bland kriterierna.

Hur vet vi vilken nivå vi ska sikta på?

Det beror på hur mycket tid och resurser ni kan avsätta samt hur era förutsättningar ser ut idag. Vissa arbetsplatser uppfyller kanske några kriterier sedan tidigare medan andra får börja från början. Vi rekommenderar att ni går igenom kriterierna och gör en bedömning av vad som är möjligt att hinna med på er arbetsplats. Det går även utmärkt att börja med att sikta på en stjärna och sedan gå vidare till nästa nivå om tiden räcker till.

Vi vill vara med, hur börjar man?

Vi har tagit fram ett förslag till kom-igång-guide som du hittar här.

Hur uppmärksammas de som deltar?

Alla deltagare får ett diplom eller en skylt som bevis på deltagande. Diplom ges till arbetsplatser som uppfyller färre än 5 kriterier. En fin träskylt att sätta upp i exempelvis entrén ges till arbetsplatser som uppfyller minst 5 kriterier och därmed når upp till minst 1 stjärna. Arbetsplatsen behöver uppnå åtminstone en stjärna för att anses vara en “Cykelvänlig arbetsplats”.

Utöver att få skylt eller diplom är alla deltagare med i en tävling med chansen att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats, Årets nykomling eller Årets raket.  Vinnaren utses bland en grupp finalister. Finalisterna består av en arbetsplats i respektive klass från varje deltagande kommun. En jury utser vinnarna. Juryns beslut kan ej överklagas.

När måste man senast ha sparat sina kriterier för att få årets diplom och skylt?

Senast 31 december 2021 måste man ha sparat eller uppdaterat sina kriterier för att få årets diplom eller skylt och vara med i tävlingen.

Hur mycket tid måste man avsätta för att vara med?

Hur mycket tid man vill avsätta är upp till varje arbetsplats, vilken nivå ni siktar på och hur cykelvänliga ni redan är i dagsläget. Vissa kanske redan har kommit en bit på väg medan andra får börja från början.

Vad kostar det att vara med?

Att anmäla sig och vara med i ”Cykelvänlig arbetsplats” är kostnadsfritt. Eventuella kostnader för att uppfylla de olika kriterierna svarar dock arbetsplatsen själv för.

Kan vi få hjälp under projektets gång?

Under ”Kontakt” i menyn hittar du kontaktuppgifter till våra projektledare som hjälper till med att besvara frågor och som stöttar i arbetet med att bli en Cykelvänlig arbetsplats.

Hur kontrolleras att kriterierna uppfylls?

Arbetsplatserna rapporterar de kriterier som uppfyllts i checklistan på sitt konto. Dessa kontrolleras sedan av en administratör som i sin tur hör av sig till arbetsplatsen om hen ser behov av detta.

Får alla en skylt?

Alla arbetsplatser som uppfyller minst 5 kriterier, och därmed når en stjärna får kostnadsfritt en skylt som belöning.

Övertala chefen!

Kan man bygga vidare på sin nivå?

Den uppnådda nivån är inte huggen i sten och det går alltid att lägga till fler kriterier efter hand för att nå en högre nivå. Åtminstone tills man nått högsta nivån. Vår ambition är att deltagande arbetsplatser fortsätter sitt målinriktade arbete med att skapa en så cykelvänlig arbetsplats som möjligt.

Hur laddar vi upp vår logotype så att den visas rätt?

Det går bra att ladda upp logotypen i valfri storlek och bilden storleksanpassas automatiskt. Det kan dock vara bra att tänka på att alla logotyper visas mot vit bakgrund – med andra ord bör ni inte ladda upp en vit (negativ) logotyp.

Vi har glömt vårt användarnamn eller lösenord

Ett

Optio egestas do suspendisse ex aliqua. Adipisci iaculis aenean? Impedit.

Två

Quo molestias augue nunc etiam duis necessitatibus? Etiam ac. Nec.

Tre

Minim conubia consequat est, wisi aperiam consectetuer nisi aliqua pellentesque.

Klicka på ”Glömt lösenord?” i inloggningsfönstret så skickas era uppgifter till den e-postadress som ni angav när ni registrerade er.