Tävling

Hur kan vår arbetsplats delta i tävlingen?

Alla arbetsplatser som deltar i Cykelvänlig arbetsplats har chans att bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats. Genom att registrera er på sidan är ni automatiskt med i tävlingen. För att ha en chans att vinna behöver ni arbeta med att uppfylla kriterierna på sidan och uppnå så många stjärnor som möjligt. Sista dag för att kunna göra några ändringar på er kriteriesida är den 17 september 2017. Det är viktigt att kunna förklara hur kriterierna uppfyllts och hur ni resonerat kring dem för att ha en chans att vinna.

För att ta sig hela vägen och bli Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats kommer det antagligen också behövas någonting utöver det vanliga – konkurrensen är hård och många arbetsplatser kommer ha uppnått 3 stjärnor. Att ta egna initiativ för att göra er arbetsplats mer cykelvänlig kan därför bli avgörande!

Vad kan arbetsplatsen vinna?

Första pris är att er arbetsplats lyfts fram i en redigerad version av cykelvänlig arbetsplats-filmen på Västsveriges biografer i vinter!

Även andra arbetsplatser kan komma att uppmärksammas för goda och kreativa insatser.

Hur går bedömningen till?

Efter sista datumet att ändra kriterier på sidan kommer er kommunrepresentant att nominera en arbetsplats för sin kommun för att gå vidare till finalomgången. De kommer se över hur många kriterier ni uppfyllt, bedöma hur väl de uppfyllts och stämma av med de arbetsplatser som kommit längst för att avgöra hur cykelvänlig arbetsplatsen är.

En jury utsedd av projektledningen utser vinnarna bland de nominerade arbetsplatserna i varje kommun. Kommunernas och juryns beslut kan inte överklagas.

Mer information

Om ni undrar mer om bedömningen, hör av er till er kommunrepresentant. Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.