Vi älskar våra nya elcyklar!

WSPs kontor i Halmstad arbetar ständigt för att förbättra miljön och hållbarheten i alla sina samhällsbyggnadsprojekt. Nu tar de hållbarhetsarbetet ett steg längre och gör en ordentlig cykelsatsning inom den interna verksamheten. Sedan i mars, när de gick med i Cykelvänlig arbetsplats har de haft interna workshops, där personalen fått diskutera vad som är viktigt för dem gällande cykling. Därefter har flera inköp gjorts för att underlätta för de anställda när de cyklar i tjänsten. Vi älskar verkligen våra nya elcyklar, säger Petra Sörman, ansvarig för Cykelvänlig arbetsplats på WSP och fortsätter: det är oerhört inspirerande att se alla medarbetare engageras i cykling och diskutera antal cyklade kilometer på frukosten, och att alla är så engagerade i våra workshops.

I anslutning till en workshop kom förslag på mätning av cykelresor och att anordna en intern tävling. Ett Excel-dokument togs fram som visar på hur mycket en cykelresa sparar i form av koldioxidutsläpp, jämfört med om resan gjorts med någon av WSPs tjänstebilar. I skrivande stund har cykelresorna sparat drygt 240 kg CO2.